Kontakt

Univerzitet u Novom Sadu
Akademija umetnosti
Katedra za slikarstvo

Autor i koordinator projekta Razlike
Goran Despotovski, vanredni profesor

E-mail: akademija.razlike@gmail.com
E-mail: art@gorandespotovski.com

www.akademija.uns.ac.rs
www.razlike.akademija.uns.ac.rs
www.gorandespotovski.com