Učesnici 2016

Razlike 2016. Studentski kulturni centar - Fabrika, Novi Sad (17.06-02.07.2016)

Adrián Klájó, Aleksandra Trajković, Aleksandra Simović, Adrienn Ujhazi, Barbara Jovanović, Borislava Nedeljković, Bosiljka Zirojević Lečić, Bojan Novaković, Biljana Jevtić, Danica Jevđović, Dejan Jankov, Dragan Hajrović, Dragan Matić, Dušica Čupović, Dragutin Jegdić, Goran Despotovski, Đorđe Ćorić, Ekatarina Mitković, Emilija Valentikova, Irena Kovač, Ivana Lazić, Irina Dulović, Ira Prodanov Krajišnik, Jovana Čajović, Jovana Stojaković, Jelena Gajinović, Julijana Horvat, Kristina Palanjuk, Luka Stojanović, Lidija Marinkov Pavlović, Ljubomir Vučinić, Marijana Buljovčić, Marko Tošić, Marija Savrin, Mia Džidara, Miloš Đorđević, Mladen Stojanović, Natalija Radovanović, Nebojša Bumba, Nina Milivojević, Nikoleta Buljovčić, Nikola Nikolić, Radenko Orović, Sanja Stvorcova, Sara Apostolović, Sandra Janjatović, Semra Kadrić, Antal Szilárd, Srđan Šarović, Sonja Halilović, Stefan Stojanović, Stefan Jovanović, Tomislav Todorović, Uroš Dožić, Vanja Ignjac, Vanja Novaković, Vladimir Frelih, Zvezdana Đurčić, Željko Mandić, Ranko Dragić, Stanislav Drča, Luka Prstojević, Joachim Eckl, Nathalie Stirnimann, Ivana Jozić, Andrea Knezović. Trio-Difference: Željka Milošević, Isidora Filipović , Ljubomir Nikolić. Zvučni Sessioni.

Razlike 2016. Cinema City, Projekat Razlike (25.06-02.07.2016)

Aleksandra Trajković, Miloš Đorđević, Nikola Nikolić, Nathalie Stirnimann, Stefan Stojanović, Goran Despotovski, Marija Jevtić.