RAZLIKE

PROJEKAT RAZLIKE: PERFORMANS I INSTALACIJA

PUBLIKACIJA

Projektne aktivnosti

Projekat Razlike
U ovogodišnjoj realizaciji projekta izbor autora je izvršen po pozivu, učesnici na projektu su studenti svih nivoa studija (OAS, MAS, DAS), Akademije umetnosti u Novom Sadu, kao i gostujući učesnici.

Učesnici:
Tatjana Smiljanić, Sara Masnikosa, Nemanja Mrkšić, Jovan Ranković, Jelena Bursać, Miloš Bibić, Teodora Mijatović, Luka Drljan, Natalija Ranković, Aleksandar Apatović, Marija Ranković, Stevan Stanišić, Lidija Raletić, Ana Ristić, Edvard Molnar, Aleksandar Danguzov, Marija Stošić, Valentin Warga, Ana Vrtačnik, Danica Bićanić, Mladen Stojanović, Dragutin Jegdić, Slobodan Jukić i Milan Milojković.

Razlike 2019: Po pozivu autora
Izložba: 26. decembar
Promocija knjige, PROJEKAT RAZLIKE: PERFORMANS I INSTALACIJA (15 godina projekta): januar 2020.
Realizacija knjige Projekat Razlike: Performans i inastalacija, realizovana je kroz projekat Kulturološki identiteti, a promocija knjige će biti naknadno objavljena.
Publikacija projekta (katalog Razlike 2019): januar 2020.

Koncept

Realizacija projekta se odvija na godišnjem nivou, aktivno kroz diskusije i izložbe angažovanih profesora i studenata učesnika. Svi učesnici se mogu izraziti kroz praktične radove i teoretske sadržaje koji obuhvataju savremenu umetničku praksu. Projekat je оtvоrеn za krеаtivni sudar rаzličitih i drugаčiјih umеtničkih, društvenih, sоciјаlnih i pоlitičkih fоrmi izrаžаvаnjа u cilju istraživanja oblasti socijalne, ekonomske, kulturne i političke vrednosti razlika.

Uspоstаvlјаnjеm rеlаciја izmеđu rаzličitih umеtničkih kаtеgоriја, projekat оtvarа pоlје za еkspеrimеntаlnо- istrаživаčki proces sa fоkusоm nа intеrаktivnоst, intеrdisciplinаrnоst, multimеdiјаlnоst i nоve tеhnоlоgiјe.

Značaj projekta Razlike zasniva se na svojevrsnom sjedinjavanju svih umetničkih oblasti – kategorija, na učestvovanju sva tri departmana Akademije umetnosti i njihovoj međusobnoj interakciji.

Kontakt

Adresa

Akademija umetnosti Novi Sad

Đure Jakšića 7,
Novi Sad 21000, Srbija