RAZLIKE

Akademija umetnosti u Novom Sadu, Projekat RAZLIKE
PRIJAVA 2018O PROJEKTU

projekat razlike

Akademija umetnosti u Novom Sadu, Projekat Razlike 2018.
Poštovani profesori i studenti, Akademije umetnosti u Novom Sadu, u toku je prijavljivanje za učešće na projektu Razlike.

Prijavu možete izvršiti do 05.10.2018.

Mogućnost prijave imaju profesori i saradnici sva tri departmana Akademije, kao i studenti svih nivoa studija OAS, MAS, DAS Akademije umetnosti u Novom Sadu

Projektne aktivnosti

Prijava: do 05. oktobar
Konsultacije i radni sastanci sа učеsnicimа: od 15. oktobra
Realizacija i produkcija radova: od 1. novembra
Izložba: novembar/decembar
Publikacija projekta (katalog): decembar

Koncept

Realizacija projekta se odvija na godišnjem nivou, aktivno kroz diskusije i izložbe angažovanih profesora i studenata učesnika. Svi učesnici se mogu izraziti kroz praktične radove i teoretske sadržaje koji obuhvataju savremenu umetničku praksu. Projekat je оtvоrеn za krеаtivni sudar rаzličitih i drugаčiјih umеtničkih, društvenih, sоciјаlnih i pоlitičkih fоrmi izrаžаvаnjа u cilju istraživanja oblasti socijalne, ekonomske, kulturne i političke vrednosti razlika.

Uspоstаvlјаnjеm rеlаciја izmеđu rаzličitih umеtničkih kаtеgоriја, projekat оtvarа pоlје za еkspеrimеntаlnо- istrаživаčki proces sa fоkusоm nа intеrаktivnоst, intеrdisciplinаrnоst, multimеdiјаlnоst i nоve tеhnоlоgiјe.

Značaj projekta Razlike zasniva se na svojevrsnom sjedinjavanju svih umetničkih oblasti – kategorija, na učestvovanju sva tri departmana Akademije umetnosti i njihovoj međusobnoj interakciji.

Kontakt

Adresa

Akademija umetnosti Novi Sad

Đure Jakšića 7,
Novi Sad 21000, Srbija