PRIJAVA-RAZLIKE 2018

Prijava traje do 24.09.2018.

Projektne aktivnosti

Prijava: do 05. oktobar
Konsultacije i radni sastanci sа učеsnicimа: od 15. oktobra
Realizacija i produkcija radova: od 1. novembra
Izložba: novembar/decembar
Publikacija projekta (katalog): decembar

PRIJAVA-RAZLIKE 2018

DEPARTMAN

STATUS

5 + 4 =

*Kratak opis i prilog (skice, fotografije…), možete poslati putem mejla do naznačenog datuma otvorene prijave.

Kontakt

Adresa

Akademija umetnosti Novi Sad

Đure Jakšića 7,
Novi Sad 21000, Srbija