PRIJAVA-RAZLIKE 2022

PRIJAVA RAZLIKE, 2022.

poziv/prijava za učešće na projektu Razlike.
Prijava je otvorena do 5.3.2022.

Kontakt

Adresa

Akademija umetnosti Novi Sad

Đure Jakšića 7,
Novi Sad 21000, Srbija