PODRŠKA

Podrška u 2023. godini
AKADEMIJA UMETNOSTI

AKADEMIJA UMETNOSTI

Univerzitet u Novom Sadu

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama

Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama

Sufinansiranje projekta, 2023:

Prethodne podrške i partnerstva
MINISTARSTVO KULTURE RS

MINISTARSTVO KULTURE RS

Sufinansiranje projekta, 2022:

FONDACIJA NS 2022

FONDACIJA NS 2022

PODRŠKA, 2022

STUDENSKI KULTURNI CENTAR NOVI SAD

STUDENSKI KULTURNI CENTAR NOVI SAD

Saradnja na projektu 2010 - 2017

SARADNJA

Prојеkаt Rаzlikе Аkаdеmiје umеtnоsti u Nоvоm Sаdu dо sаdа је rеаlizоvаn u sаrаdnji sа sledećim institucijama: Мuzеј sаvrеmеnе umеtnоsti Vojvodine; Srpsko nаrоdno pоzоrište; Nоvkаbеl, Novi Sad; Gаlеriјa Pоdrum; Studеntski kulturni cеntar Nоvi Sаd; Univеrzitеtska bibliоtеka „Svеtоzаr Маrkоvić” Bеоgrаd; Savremena galerija, Zrenjanin; Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda, Galerija Ružić, Hrvatska; Cinema City, Internacionalni filmski festival, Novi Sad; Umjetnička akademija u Osijeku, Hrvatska; Kulturni centar Inđija; Arheološki lokalitet Carska palata Sirmijuma, Sremska Mitrovica; ProArtOrg / Kulturni centar Magacin, Beograd; Fondacija Novi Sad – Evropska prestonica kulture…

Kontakt

Adresa

Akademija umetnosti Novi Sad

Đure Jakšića 7,
Novi Sad 21000, Srbija