PRIJAVA-RAZLIKE 2024

poziv/prijava za učešće na projektu Razlike.
Prijava je otvorena do 17.4.2024.

Kontakt

Adresa

Akademija umetnosti Novi Sad

Đure Jakšića 7,
Novi Sad 21000, Srbija