RAZLIKE BOX 2017

RAZLIKE BOX 2017

ProArtOrg / Kulturni centar Magacin, Beograd, septembar 2017.

Učesnici:
Luka Stojanović, Jovana Matović, Ivana Gelić, Jelena Mišković, Dragutin Jegdić, Mladen Stojanović, Srđan Gatarić, Katarina Gigić, Adrien Ujhazi, Izabela Masić, Vanja Ignjac, Sandra Janjatovic, Vukašin Raduški, Nina Milivojević.

Publikacije

Kontakt

Adresa

Aademija umetnosti Novi Sad

Đure Jakšića 7,
Novi Sad 21000, Srbija