RAZLIKE 2009

RAZLIKE 2009

Muzej savremene umetnosti Vojvodine, jun 2009.

Učesnici:
Ana Novaković, Aleksandra Šovljakov, Bojana Knežević, Bosiljka Zirojević, Bojan Novaković, Goran Despotovski, Darija Medić, Davor Gromilović, Dragan Matić, Dragan Živančević, Đerđi Ačaji, Željana Jurković, Iva Šijan, Igor Cvejić, Jastra Jelačić, Mladen Vračarić, Milica Škrbić, Miroslav Dajč, Nataša Preljević, Nenad Ignjatov, Predrag Kovačić, Sonja Paunović, Tamara Vajs, Tijana Luković, Tijana Holpert.

Publikacije

Kontakt

Adresa

Aademija umetnosti Novi Sad

Đure Jakšića 7,
Novi Sad 21000, Srbija