PRIJAVA-RAZLIKE 2023

PRIJAVA RAZLIKE, 2023.

poziv/prijava za učešće na projektu Razlike.
Prijava je otvorena do 15.3.2023.

Kontakt

Adresa

Akademija umetnosti Novi Sad

Đure Jakšića 7,
Novi Sad 21000, Srbija